Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Trzcińsko-Zdrój z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz dużo w kierunku polepszenia standardu życia osób niepełnosprawnych. W Polsce model tenże stanowi na bardzo niskim poziomie, nie można nawet tworzyć na zdrową pomoc finansową ze perspektywy państwa, które nie przeznacza odpowiedniej ilości środków na uwagę nad takimi osobami.